7. mar, 2017

Trafikk ettersøk rådyr 6.Mars

Ettersøk påkjørt rådyr med Hetti og Luna.
Noen blod dråper i beie ved påkjørsel plassen,sporet med Hetti i lang line og Luna i kort bånd.
Hetti sporer greit gjennom beiting etter 4-5 andre dyr som ble oppservert sammen med det påkjørte dyret.
Noen blod dråper i sporet,dyret går ut av sårleie etter 200M,sporer til skogkant og slipper begge hundene.
Blir stopp etter kort strekning og dyret kan avlives raskt.